คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ สกันธะที่ ๑

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 1
  Share

คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ ขอ…


คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ สกันธะที่ ๒

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 3
  Shares

คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ ขอ…


คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ สกันธะที่ ๓

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 4
  Shares

คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ ขอ…


คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ สกันธะที่ ๔

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 4
  Shares

คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ ขอ…


คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ สกันธะที่ ๕

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 2
  Shares

คัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ ขอ…


คัมภีร์ภิกษุกรรมวากยะ[มูลสรรวาสติวาท]

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 25
  Shares

ภิกษุกรรมวากยะ คัมภีร์กรร…


มูลสรรวาสติวาทปราติโมกษ์สูตร

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 71
  Shares

มูลสรรวาสติวาทปราติโมกษ์ส…


สรรวาสติวาทปราติโมกษ์สูตร

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 49
  Shares

สรรวาสติวาทปราติโมกษ์สูตร…


โลโกตตรวาทปราติโมกษ์สูตร

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 6
  Shares

โลโกตตรวาทปราติโมกษ์สูตร …


มหาสังฆิกะปราติโมกษ์สูตร

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
 • 62
  Shares

มหาสังฆิกะปราติโมกษ์ ปาฏิ…